1
تلاش برای گرفتن تابعیت کشورهای اروپایی، مسئله‌ای فراگیر بین پناهندگان مسلمان است و گاهی این امر به قیمت تغییر دین تمام می‌شود. قانون اصل خاک برای کشورها هم دارای مزیت‌ هایی می باشد. با توجه به جدول بالا در صورتی که بدنبال اخذ اقامت اروپا می باشید، کافیست از طریق لینک بالا ملک خود را متناسب با قوانین دریافت اقامت اروپا انتخاب کرده و با کمپانی مربوطه تماس حاصل فرمائید. اتریش در سال 1995 عضو اتحاد