1
کشور پهناور کانادا هرساله بالغ بر ۱۰۰ هزار نیروی کار از سرتاسر جهان را پذیرا می باشد. پرآب‌ترین رود انگستان، رود تیمز است که از میان شهر لندن می‌گذرد و به دریای شمال می‌ریزد. داشتن کارت اقامت دائم گرجستان، حداقل به مدت 2 سال. سطح رفاه مردم نسبتا بالاست و همین موضوع محبوبیت کسب اقامت دائم روسیه را بالا برده است. برای پوشش این ضعف اکثرا متقاضیان اقامت گرجستان خود را به وسیله اقامت تحصیلی گرجستان